Wiek
71

  • 1999 - WOJNA I MIŁOŚĆ, Film (Żydówka z Getta)
  • 1996 - EKSTRADYCJA 2, Serial TV (Sekretarka Borkowskiej)
  • 1988 - I SKRZYPCE PRZESTAŁY GRAĆ, Film (Cyganka Natkinowa)
  • 1983 - NIE BYŁO SŁOŃCA, Film (Chaja (A)*)
  • 1983 - WEDLE WYROKÓW TWOICH..., Film (Żydówka)
  • 1982 - AUSTERIA, Film (Żona Cadyka)
  • 1982 - KARTKA Z PODRÓŻY, Film (Dziewczyna ze snu)
  • 1980 - CZUŁE MIEJSCA, Film (Dziewczyna w oknie)
  • 1977 - PASJA, Film (Żona Wolskiego)
  • 1976 - TRĘDOWATA, Film (Hrabianka Załuska)