Wiek
79

  • 1993 - ŻEGNAJ AMERYKO!, Film (Sprzedawczyni)
  • 1971 - KOMUNA PARYSKA (W. BRONIEWSKI), Teatr TV (Komunardka )
  • 1966 - STARA BAŚŃ CZYLI POLOWANIE, Teatr TV (Dziwa)