Wiek
53

  • 2000 - TONIGHT SHOW WITH JAY LENO, Program TV ('Contact'-Dancer)
  • 1999 - CENTER STAGE, Film (Dancer)
  • 1993 - MOTYW CIENIA, Film (Lena)
  • 1991 - NIEZŁOMNY Z NAZARETU (R. KURYLCZUK), Teatr TV (Salome)
  • 1989 - I'LL SERVE YOU TILL HELL, Film ((A)*)